ÁVK (Fi relé

Az áramvédő kapcsoló (Fi relé)

Az áram-védőkapcsoló a villamoshálózatok érintésvédelmének egyik beavatkozó eszköze. Feladata, hogy egy esetleges hiba miatt létrejövő áramütést megakadályozzon a megfelelően gyors hálózati leválasztás, kikapcsolás révén.
Működése viszonylag egyszerűnek mondható. Az üzemi vezetőket (egy fázis esetén a fázis és a nulla, három fázis esetén pedig értelemszerűen mindhárom fázis és a nulla) az áram-védőkapcsolón keresztül kapcsoljuk a hálózathoz, vagy hálózat részekhez. Mindaddig, míg nincs meghibásodás a fázis és a nulla vezetőn folyó áramok által gerjesztett mágneses tér egyensúlyban van, kioltják egymást és az őket körülvevő tekercsben nem indukálódik feszültség. Amint hiba lép fel (földzárlat, vagy valaki megérinti például az egyik dugaljban a fázist) abban a pillanatban a gerjesztési egyensúly felborul, mert a fázis vezetőn ugyan „befolyik a rendszerbe” az a plusz áram ami – adott esetben az emberi testen keresztül – a föld felé folyik, de nem jut vissza a nulla vezetőn. Ezt hívjuk hibaáramnak. A gerjesztési egyensúly fölborulásával az ÁVK tekercsében feszültség indukálódik, ami létrehozza a lekapcsolást.
A legelterjedtebben használt FI relék hibaárama 30mA. Ilyen csekély „hibára” is képes igen gyorsan lekapcsolni, megszakítva a hálózat mindkét illetve mind a négy pólusát.A modern kisfeszültségű hálózatokban az áramvédő kapcsoló gyakori kiegészítő eleme az érintésvédelemnek. Használatát sok területen a szabványok is megkövetelik.Beépítését nem csak az újonnan létesített rendszerekbe javasoljuk, hanem – különösen a kisgyermekes családok esetében – a régi, már meglévő villamos hálózat biztonsága is javítható a segítségével.
Fontos megjegyezni, hogy az áramütés ellen 100 % védelmet az ÁVK sem nyújt.Az áram-védőkapcsoló működőképességét havonta ellenőrizni kell a TESZT gomb 3 három, egymás utáni működtetésével és a FI relének mindhárom alkalommal le kell kapcsolnia.